• certificate emise in Spania

Înscrierea actelor de stare civilă emise în Spania

Documente necesare pentru ÎNSCRIEREA CERTIFICATULUI DE NAŞTERE SPANIOL şi obţinerea unui CERTIFICAT DE NAŞTERE ROMÂNESC:

1. Certificatul de naştere spaniol eliberat de Registrul Civil, legalizat cu Apostila de la Haga la Tribunalul Superior de Justiţie (va trebui prezentat „certificación literal”, şi NU „certificación del acta de nacimiento”)
2. Traducerea certificatului spaniol de naştere (efectuată la un traducător autorizat sau la Consulat)
3. Certificatele de naştere ale părinţilor în original
4. Certificatul de căsătorie românesc în original (pentru persoanele căsătorite)
5. Sentinţa de divorţ, definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul)
6. Cărţile de identitate/ Paşapoartele părinţilor, valabile.

NOTĂ:

  • Documentele sus menţionate vor fi prezentate atât în original cât şi în fotocopie.
  • Documentele pot fi depuse de un singur părinte; în cazul în care unul dintre părinţi nu este cetăţean român, solicitarea va fi prezentată de părintele cetăţean român
  • Certificatul spaniol va fi tradus în limba română de un traducător autorizat  sau de către oficiul consular.
  • În cazul în care unul dintre părinţi nu este cetățean român, va trebui să prezinte certificatul de naștere legalizat cu apostila de la Haga – dacă ţara din care provine este semnatară a Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961, sau supralegalizat pe cale diplomatică, în cazul țărilor nesemnatare a Convenţiei de la Haga); certificatul de naștere al părintelui cetăţean străin va trebui tradus în limba română de un  traducător autorizat şi legalizat.
  • În cazul în care părinţii sunt căsătoriţi în Spania şi nu au certificat românesc de căsătorie, ei vor trebui, în prealabil sau concomitent, să transcrie acest certificat în registrele de acte de stare civilă româneşti la oficiul consular
  • În situația în care hotărârea de divorţ a fost pronunțată în străinătate, va trebui să prezentaţi şi hotărârea judecătorească de recunoaştere a acesteia în România
  • Lipsa unuia dintre documentele de mai sus duce la respingerea dosarului.

Notă: În cazul înscrierii certificatului de naştere eliberat de către autorităţile spaniole pentru copiii născuţi înainte de data 01.01.2004, pentru care oficiul consular nu dispune de coduri numerice personale, părintele va solicita acordarea unui CNP, serviciul de procurare a acestuia fiind efectuat după încasarea taxei consulare aferente.

Sursa: Ambasada Romaniei în Spania

Distribuie acest articol