• tari ce au nevoie de apostila

Apostila de la Haga

Apostila este o ștampilă de formă pătrată (cu latura de 9 cm), la fel pentru toate statele membre ale Convenției de la Haga și care se aplică direct pe actul de legalizat, fie pe o anexă a acestuia. Orice document pe care s-a aplicat apostila este automat recunoscut pentru folosire în oricare dintre celelalte tari semnatare.

În cazul (mai rar) în care în țara destinatară va fi necesara și traducerea documentului, după aplicarea apostilei pe original, se realizează traducerea autorizată a actului, inclusiv apostila, după care semnătura traducătorului se legalizează de către un notar, iar la final se aplică apostila pe traducerea astfel legalizată.

Apostila se aplica pe:

Copii ale actelor originale şi traducerile legalizate la notar însoţite de originale (certificate de naştere, de căsătorie, de deces, livrete de familie, diplome, caziere, dovezi de vaccinare, fişe medicale, foi matricole, programe analitice, adeverinţe medicale, etc.).
Hotărâri judecătoreşti (în original).
Declaraţii notariale (de celibat, acordul părinţilor la plecarea copiilor, etc.). Se apostilează originalul şi traducerea.
Acte originale emise de Registrul Comerţului (certificat constatator, etc.). Se apostilează originalul şi traducerea.
Acte originale care emană de la un executor judecătoresc şi alte înscrisuri.

De toate aceste proceduri birocratice se poate ocupa rapid și avantajos biroul nostru de traduceri, iar livrarea documentelor apostilate se poate face la sediul nostru sau prin curierat.

Distribuie acest articol